iziSoft

 

Pracownicy

Moduł Pracownicy pozwala na zdefiniowanie wewnętrznej struktury firmy. Można tutaj określić dane wszystkich użytkowników systemu iziCRM jak również pozostałych pracowników. Najczęściej dane wpisywane w tym module dotyczą stanowiska, odpowiedzialności, telefonu, mail oraz hierarchii w firmie. Moduł Użytkownicy umożliwia łatwe i szybkie poznanie wszystkich pracowników firmy.

Galeria

Moduł Pracownicy