iziCRM/PDM wersja 2.0

Monday, February 04, 2013 9:39:00 AM

iziCRM/PDM doczekał się drugiej wersji oferując szereg nowych funkcjonalności i ulepszeń takich jak:
- dodanie możliwości definicji arkusza/rozdziału w module Pliki,
- nowe możliwości automatycznych numeratorów w module Pliki i Foldery które aktualnie pozwalają na podawanie przez użytkownika dowolnych parametrów,
- obsługa skryptów C#,
- nowa funkcjonalność informowania korespondencją wewnętrzną o zmianie statusu pliku lub folderu,
- poprawiona funkcjonalność podglądu pliku,
- możliwość definiowania pól użytkownika typu tekst, liczba, lista, data,
- poprawiony proces instalacji i tworzenia baz danych,
- wiele mniejszych poprawek zwiększających wygodę używania.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |