iziNorm dla Solid Edge

Sunday, February 05, 2012 12:07:00 PM

Z dniem 3 lutego zakończono prace programistyczne nad pierwszą wersją dodatku iziNorm części znormalizowanych dla systemu Solid Edge ST 4. Aktualnie baza części parametrycznych nie jest pełna jednak z dnia na dzień szybko zostaje uzupełniana. Funkcjonalność dodatku została opisana w artykule iziNorm dla Solid Edge który został opublikowany na stronach portalu 3dcad.pl.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |