Raportowanie w iziNorm i iziProcess

Saturday, January 27, 2024 11:59:00 AM

Wszelkiego rodzaju wykazy, raporty i kosztorysy w biurach konstrukcyjnych należą do codziennych działań. Jedną z możliwości zautomatyzowania tego procesu jest użycie dodatku iziNorm oraz funkcji raportowania.

iziNorm jest biblioteką części znormalizowanych dla SOLIDWORKS 2008-2024. Główną zaletą tego narzędzia jest możliwość wstawiania do złożenia części normowej opisowo zgodnej z PN oraz właściwościami takimi jak klasa własności wytrzymałościowych, klasa dokładności wykonania, rodzaj powłoki czy materiał np.: Śruba PN-EN ISO 4014 M10 x 80 – 10.9 – flZn – 480 h
Jednak jako tzw. addin posiada kilka dodatkowych możliwości o których warto wspomnieć.
W tym artykule omówiona zostanie funkcja „Lista części i raporty”. Pozwala ona na pobranie danych z aktualnego złożenia SOLIDWORKS w trzech trybach:

    Tylko aktualne złożenie: pobrane są dane tylko głównego złożenia bez zagłębiania się w podzłożenia,
    Z podzłożeniami (struktura płaska): pobiera i zlicza wszystkie części również z podrzędnych złożeń,
    Z podzłożeniami (rodzic-dziecko): pobiera wszystkie części dla złożenia i podzłożeń z zachowaniem pełnej struktury drzewiastej.

Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno z listą wszystkich części złożeń zebranych w jednej tabeli z kolumnami odpowiadającymi nazwą właściwości:

Tak zebrane dane mogą być już przedstawione w postaci raportu. Sposób w jaki dane są przetwarzane i wyświetlane zależy od reguł zdefiniowanych w raporcie.

Możliwości są bardzo duże i pozwalają na tworzenie raportów:

    typu lista, master-detail, raport z grupowaniem, wielokolumnowy,
    każdy raport może zawierać tytuł i stopkę dla danych, strony, kolumny,
    w raporcie można zamieszczać obiekty typu teksty, obrazy, linie, formularze, kody kreskowe, macierze, tabele, obiekty rtf, flagi i podraporty,
    raport może być wyświetlony jako jedna strona o niekończącej się długości lub z podziałem na poszczególne strony,
    można utworzyć raporty, które składają się z okładki, spisu treści, danych i strony końcowej.

Uzupełnieniem możliwości jest fakt, że raport może zostać wyposażony w skrypt C# co pozwala wykonywać złożoną obróbkę danych przed jego wyświetleniem.

Użytkownik iziNorm może sam tworzyć własne raporty, modyfikować istniejące lub skorzystać z raportu uniwersalnego. W takim przypadku konieczne jest jednak ustawienie nazw właściwości dla NUMERU, NAZWY, MATERIAŁU, MASY oraz ikony loga:Wygenerowany raport może zostać wydrukowany lub zapisany w postaci pliku PDF, EXCEL, WORD czy HTML.

Inną możliwością jaką daje iziNorm jest eksport tej listy do systemu iziProcess. Zaletą takiego podejścia jest możliwość dalszego przetwarzania wykazu poza biurem konstrukcyjnym gdyż w tym przypadku cała struktura złożenia zostanie zapisana w bazie SQL SERVER.

Przetwarzanie danych wykazów może odbywać się w iziProcess za pomocą wielu dostępnych modułów takich jak Pliki, Foldery, Firmy, Kontakty, Stanowiska produkcyjne, Narzędzia, Technologia, Zamówienia, Zlecenia produkcyjne czy Produkcja.

Poniżej został przedstawiony zrzut ekranu z iziProcess z rozwiniętą strukturą przykładowego złożenia:Korzystając z narzędzia Nawigator można dokładnie sprawdzić „Podrzędne” i „Nadrzędne” pozycje. Te relacje odpowiadają strukturze złożeń pobranej z zależności plików SOLIDWORKS.  Zależności „Zawiera” i „Wchodzi do” przedstawiają strukturę wykazu części. Tutaj użytkownik może wprowadzać zmiany w zależności od własnego uznania czyli dodawać, edytować lub kasować pozycje oraz uzupełniać o dodatkowe informacje takie jak dostawca, cena czy technologia.Przygotowany wykaz może być również przedstawiony w dowolnym czasie w postaci raportu:Ponieważ dane do raportu pobierane są z bazy SQL, to dostęp do nich jest wyraźnie szybszy niż dostęp do raportu generowanego z poziomu iziNorm w SOLIDWORKS.
Tworząc iziProcess od początku zwracano uwagę na wydajne przetwarzanie bardzo dużych struktur drzewiastych.

Ta cecha jest bardzo często wykorzystywana gdyż dane systemów CAD 3D są często skomplikowane i typowo hierarchiczne.

Podsumowanie

Przedstawione tutaj dodatki iziNorm i iziProcess uzupełniają możliwości SOLIDWORKS o interesujące funkcje raportowania. Warto podkreślić, że w tym roku pierwsza licencja systemu iziProcess jest dodawana GRATIS do licencji iziNorm. Nie jest to więc rozwiązanie którego uruchomienie wiązało by się z wysokimi nakładami finansowymi. Zaletą iziProcess jest również modułowa budowa, niewielkie wymagania sprzętowe, wersja 64 bitowa oraz możliwość pracy w darmowej wersji SQL Server w ramach ograniczenia rozmiaru bazy danych do 10GB.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |