Wykaz grupy w iziNorm i SOLIDWORKS

Tuesday, April 19, 2016 2:20:00 PM

Raport grupy jest wykazem, który ułatwia analizowanie występowania detali w poszczególnych złożeniach i jest często wykorzystywany w przemyśle maszynowym do analizy dużych złożeń.
Możliwość tworzenia  takich wykazów została również wbudowana w iziNorm pracujący w środowisku SOLIDWORKS 2008 lub nowszym.
Wybrane złożenie można analizować w iziNorm w trzech trybach:

- tylko aktualne złożenie
pobierane są dane tylko głównego złożenia bez analizowania podzłożeń,

- aktualne złożenie z podzłożeniami (struktura płaska)
pobierane są dane wszystkich części które występują również w podzłożeniach z obliczeniem całkowitej liczby wszystkich składników,

- aktualne złożenie z podzłożeniami (struktura rodzic-dziecko)
pobierane są dane wszystkich części które występują również w podzłożeniach z obliczeniem całkowitej liczby wszystkich składników w rozbiciu na poszczególne podzłozenia.

W zależności od wybranego trybu pracy uzyskujemy dane, które są potem przetwarzane przez silnik raportów i przedstawiane w sposób zależny od konkretnego raportu. W iziNorm można definiować dowolna liczbę raportów których możliwości tworzenia są bardzo duże i pozwalają na:
- dowolną formę przedstawiania danych tabelarycznych na różnych formatach o dowolnym wyglądzie i kolorystyce,
- osadzać wykresy o wielu seriach, kody kreskowe, mapy, grafiki i kształty oraz podraporty,
- synchronizować dane właściwości SOLIDWORKS z danymi pobranymi z innych baz danych typu SQL Server lub ODBC,
- pisać skrypty i budować formularze parametrów w języku C#,
- eksportować raporty do formatów PDF,TIF,DOC,XLS,PPT,HTML itp.

Klikając na grafice można pobrać przykładowe raporty które zostały zapisane w formacie PDF:

 

wykaz części

statystyka użytych części

wykaz grupy


Wyświetlanie przygotowanych raportów nie jest skomplikowane i zostało przedstawione na poniższym filmie:
 

iziNorm w połączeniu z funkcjonalnością tworzenia raportów daje nieograniczone możliwości analizowania i przedstawiania list części.

 

 

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |