Przekroje i kolizje

Typowym działaniem w tworzeniu dokumentacji 2D z stworzonych wcześniej modeli jest tworzenie widoków. Często również przekrojów. Aby prawidłowo wykonać przekrój w systemie SolidWorks ze złożenia zawierającego części normowe konieczne jest wybranie opcji Wyklucz łączniki. Takie działanie pozwoli na wykluczenie części normowych iziNorm z kreskowania w widoku przekroju.

Gdy podczas sprawdzania kolizyjności Użytkownik uruchomi Wykrywanie przenikania, zgłoszone zostaną przenikania pomiędzy gwintami łączników części normowych iziNorm. Najczęściej chcemy zignorować takie przenikania. Aby temu zapobiec Użytkownik może utworzyć folder Łączniki poprzez zaznaczenie opcji Utwórz folder łączników. Należy jednak zwrócić uwagę, że do folderu Łączniki zostaną przypisane również kolizje nie tylko pomiędzy gwintami ale również pomiędzy np. łbami śrub. Dlatego zaleca się przeanalizowanie przenikań w folderze Łączniki aby ustalić, czy stwarzają one problemy w złożeniu, czy też nie.

Galeria

Przekrój przez części normowe iziNorm
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |