Raport

Użytkownik w każdym etapie konstruowania zespołu ma wgląd w raport użytych części normowych iziNorm. Przedstawiona lista części zawiera informacje dotyczące numeru normy, indeksu oraz ilości. Istnieje również możliwość wyeksportowania raportu do formatu CSV co umożliwi wczytanie go w popularnych arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel czy OpenOffice Calc.

Opcja Zapisz ODBC umożliwia wyeksportowanie wykazu części iziNorm do zewnętrznej bazy danych. Eksport realizowany jest za pomocą źródła bazy danych ODBC o nazwie SWPNormBL. Funkcja może znaleźć szczególne zastosowanie podczas integracji systemu SolidWorks z systemami ERP które mogą pobierać bezpośrednio wykazy części normowych z bazy danych z pominięciem plików konwersji. Eksport został przetestowany z bazami danych Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server 2005 i nowszym.

Wybrane złożenie można analizować w iziNorm w trzech trybach:

- tylko aktualne złożenie
pobierane są dane tylko głównego złożenia bez analizowania podzłożeń,

- aktualne złożenie z podzłożeniami (struktura płaska)
pobierane są dane wszystkich części które występują również w podzłożeniach z obliczeniem całkowitej liczby wszystkich składników,

- aktualne złożenie z podzłożeniami (struktura rodzic-dziecko)
pobierane są dane wszystkich części które występują również w podzłożeniach z obliczeniem całkowitej liczby wszystkich składników w rozbiciu na poszczególne podzłozenia.

W zależności od wybranego trybu pracy uzyskujemy dane, które są potem przetwarzane przez silnik raportów i przedstawiane w sposób zależny od konkretnego raportu. W iziNorm można definiować dowolna liczbę raportów których możliwości tworzenia są bardzo duże i pozwalają na:
- dowolną formę przedstawiania danych tabelarycznych na różnych formatach o dowolnym wyglądzie i kolorystyce,
- osadzać wykresy o wielu seriach, kody kreskowe, mapy, grafiki i kształty oraz podraporty,
- synchronizować dane właściwości SOLIDWORKS z danymi pobranymi z innych baz danych typu SQL Server lub ODBC,
- pisać skrypty i budować formularze parametrów w języku C#,
- eksportować raporty do formatów PDF,TIF,DOC,XLS,PPT,HTML itp.

 

Galeria

Raport użytych części normowych iziNorm Raport użytych części normowych iziNorm
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |