Użycie części iziNorm w SOLIDWORKS

Tuesday, January 24, 2017 3:37:00 PM

iziNorm jest zbiorem części normowych wykonanych w oparciu o Polskie Normy oraz normy różnych producentów (np. nitonakrętki, kształtowniki, miniśruby) działającym wyłącznie w środowisku SOLIDWORKS 2008-2017. Przykład pokazuje jedną z możliwości uzupełnienia złożenia o części normowe iziNorm.

1. Wybieram podkładkę PN-EN ISO 7090 i przeciągam do złożenia na krawędź otworu co skutkuje automatycznie utworzeniem relacji typu Koncentrycznie i Wspólnie. Z okna parametrów wybieram rozmiar śruby M6 i materiał A2:

2. Tym razem do wybrania normy PN-EN ISO 4014 wykorzystam filtr. Wpisuje w pole Szukaj wartość śruba które zwraca listę norm mającą w tytule wpisane słowo. Lista jest zbyt długa dlatego lepiej podać fragment numeru normy, w tym przypadku 4014. Po przeciągnięciu na krawędź wcześniej wstawionej podkładki wybieram z okna parametrów Średnica D=6 i Klasę własności mechanicznych=A2-50. Użycie filtra w oknie parametrów wydaj się być konieczne gdyż w tej normie zdefiniowano ponad 6 tysięcy pozycji:

3. Okazało się, że wybrana śruba o długości L=30mm jest zbyt krótka. Dlatego wymaga wymiany na dłuższą. W tym celu zaznaczam śrubę którą chcę wymienić i wybieram z paska narzędziowego funkcję Wymień parametry. Mogę wybrać jedną lub kilka śrub zaznaczając powierzchnię, krawędź lub wierzchołek.  Mogę również użyć opcji Wymień wszystkie wystąpienia co pozwala na wymianę wszystkich części o identycznych parametrach z tą która została zaznaczona jako pierwsza:

4. iziNorm został wyposażony w dodatkowe funkcje takie jak: Weryfikuj i przebuduj, Zaznacz identyczne, Zaznacz wszystkie, Ukryj wszystkie i Pokaż wszystkie. Funkcje te znajdują zastosowanie w pracy z większymi złożeniami i ułatwiają np. wyszukanie elementów normowych innych niż założono czy zmniejszenie obciążenia komputera przez ich wygaszenie:

5. Na koniec pracy wykorzystam funkcję tworzenia raportów która pozwala na zebranie danych w trzech wariantach: z tylko głównego złożenia, z złożenia z podzłozeniami oraz dane które można wykorzystać do stworzenia wykazu grupy. Raporty iziNorm mają nieograniczone możliwości analizowania danych złożenia i mogą je prezentować z uwzględnieniem podglądów, list, formularzy, skryptów czy powiązań z systemem PDM i ERP:

iziNorm jest dostępny dla SOLIDWORKS od 2009r. Przez ten okres dodatek przeszedł wiele gruntownych modyfikacji wynikających z doświadczeń zebranych u naszych Klientów.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |