Usługi LogoCAD - instalacja, serwis, konwersja

W tym miejscu chcielibyśmy napisać kilka zadań o systemie LogoCAD którego dalszy rozwój został zaniechany w 2005 roku. Od 2006r. nie jest prowadzone wsparcie techniczne. Trochę szkoda, bo jak na starsze czasy był to system o fenomenalnych możliwościach. Wystarczy wspomnieć obsługę wielu monitorów, parametryzację, budowanie drzewiastej struktury rysunku (grupy), wycinanie dynamiczne czy słynne wywoływanie funkcji za pomocą ruchów ręki.
Niestety, praca w tym systemie oznacza powolną izolację. Wydaje się wiec oczywiste, że przeniesienie danych do nowego systemu zarządzania oraz nowego systemu CAD jest konieczne. Każda konwersja jednak pociąga za sobą ryzyko utraty części danych. W przypadku systemu LogoCAD najbardziej oczywista staje się konwersja do formatu DXF. Dzięki temu dokumentacja może zostać przetworzona praktycznie w dowolnym innym systemie CAD. Jednak ten format powoduje, że bezpowrotnie zostaną utracone niektóre atrybuty rysunków ZEI takich jak grupy, wycinanie dynamiczne czy niektóre atrybuty tekstu.
Zdarzało się, że LogoCAD był zintegrowany z systemem zarządzania PDM9000, co jeszcze bardziej komplikuje proces przejęcia danych.
Aby zminimalizować problemy związane z konwersją bazy danych PDM  oraz konwersją rysunków ZEI na format DXF nasza firma opracowała specjalne narzędzie pozwalające na automatyzację wielu czynności. Opracowała również interface dla systemu DBWorks, SolidWorks Enterprise PDM oraz iziCRM/PDM pozwalający na zarządzanie dokumentacją LogoCAD z poziomu tych systemów.Opcje interfejsu LogoCAD dla systemu SolidWorks Enterprise PDM
 

 

Interfejs umożliwia otwierane, zapisywanie, zamykanie, zarządzanie rysunkami już otwartymi, obsługę wykazu części. Umożliwia również podgląd dokumentacji LogoCAD – za pomocą pliku TIF. Co bardzo ważne, konwersja danych SQL do formatu DBWorks, SolidWorks Enterprise PDM oraz iziCRM/PDM jest w 100% bezstratna.

Konwersja plików LogoCAD na format DXF/DWG, TIF oraz PDF jest wykonywana z zachowaniem maksymalnej możliwej do uzyskania jakości która przedstawia się w sposób następujący:

- dla pliku TIF oraz PDF:
możliwe jest ustawienie rozdzielczości 150, 300 lub 600 DPI z zachowaniem kolorów lub bez. Obraz pliku graficznego odpowiada w 100% jakości jaką można by uzyskać podczas wydruku z systemu LogoCAD na drukarkę. Grubości linii, symbole i znaki specjalne są zachowane idealnie,

- dla plików DXF/DWG:
można ustalić nazwy warstwy i kolory dla poszczególnych typów linii używanych w LogoCAD. Domyślnie nazwy warstw używane przy konwersji to np. LINIE_50 dla linii LogoCAD o grubości 0.5mm czy TEKST_35 dla tekstów o grubości linii 0.35mm, przypisane kolory odpowiadają kolorom LogoCAD czyli zielony dla linii 0.5mm, czerwony dla linii 0.35mm itd.,

Niestety, jakość konwersji uzyskiwanej za pomocą systemu LogoCAD nie jest wystarczająca. Dlatego firma iziSoft opracowała własny program który pozwala na uzyskanie bardziej zadawalających wyników konwersji poprzez odpowiednią modyfikację plików DXF/DWG mającą na celu poprawę strony kodowej oraz właściwości wybranych warstw. Poniżej przykład rysunku LogoCAD który po konwersji został otworzony w programie DraftSight:Przykład konwersji pliku ZEI do formatu DWG
 

Oba rysunki wyglądają na ekranie komputera niemal identycznie. Zachowana jest kolorystyka i grubości linii. Jasno jednak należy napisać, że konwersja do formatu DWG nie jest konwersją bezstratną. Pliki DWG nie obsługują wycinania dynamicznego, czcionka tekstu może się różnić od czcionki LogoCAD oraz teksty które np. mieściły się w jakiejś tabelce mogą zostać rozciągnięte poza wpasowane pole. Nie są to jednak poważne problemy i jeżeli wystąpią to są możliwe do usunięcia w systemie CAD obsługującym format DXF/DWG.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |