Usługi dodatkowe

Usługi projektowe

Firma nasza dysponuje komercyjną licencją systemu SolidWorks oraz posiada szeroką wiedzę z zakresu konstrukcji mechanicznych. Dzięki temu możemy wykonywać typowe usługi konstrukcyjne oraz w szczególności konwersje dokumentacji płaskiej na przestrzenną.
 

Konwersja danych SQL

iziSoft posiada szerokie doświadczenie polegające na wykonywaniu konwersji danych i ich zapisie w bazie SQL (np. Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL). Zakres takich konwersji najczęściej jest bardzo szeroki i wymaga indywidualnego podejścia. Najczęściej są to wszelkiego rodzaju dokumenty biurowe przechowywane w postaci elektronicznej, dokumenty papierowe które wymagają przetworzenia na postać cyfrową, wszelkiego rodzaju tabele zapisane jako arkusze kalkulacyjne. Takie konwersje bardzo często wymagają indywidualnego podejścia i stworzenia odpowiedniego oprogramowania. Przetworzone dane mogą być następnie wykorzystywane w systemach zarządzania firmą.


Programy na życzenie

Chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość zamówienia oprogramowania spełniającego indywidualne kryteria. Posiadamy możliwość programowania w językach C# (winforms, asp.net) w środowisku Visual Studio oraz C++Builder/Delphi.  Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania które pozwala na przetwarzanie danych SQL, pisaniu aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem webservice oraz wykonywaniu specjalistycznych nakładek dla systemów CAD 2D/3D.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |