Terminarz

Terminarz pozwala na ustawienie harmonogramu pracy użytkownika. Dzięki niemu użytkownik może sprawdzić zakres pracy innego użytkownika. Rozeznanie się w zajęciach innego użytkownika pozwala na bardziej precyzyjne planowanie procesów biznesowych. Istnieje możliwość ustawienia terminu dla siebie jak również innego użytkownika czy grupy użytkowników. Dodanie terminu powoduje wygenerowanie korespondencji powiadamiającej o fakcie ustalenia terminu.

Galeria

Moduł Terminarz
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |