Pracownicy

Moduł Pracownicy pozwala na zdefiniowanie wewnętrznej struktury firmy. Można tutaj określić dane wszystkich użytkowników systemu iziCRM jak również pozostałych pracowników. Najczęściej dane wpisywane w tym module dotyczą stanowiska, odpowiedzialności, telefonu, mail oraz hierarchii w firmie. Moduł Użytkownicy umożliwia łatwe i szybkie poznanie wszystkich pracowników firmy.

Galeria

Moduł Pracownicy
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |