Stanowiska produkcyjne i narzędzia

Dane zapisane module Stanowiska produkcyjne oraz module Narzędzia stanowią podstawę do prawidłowo opracowanej technologii.  W iziProcess możliwe jest zdefiniowanie stanowiska produkcyjnego oraz przypisanie do niego pasujących i wymaganych narzędzi oraz zasobów ludzkich i kosztów.
Do każdego stanowiska produkcyjnego można przypisać dowolny atrybut jak np. maksymalna wydajność, szybkość skrawania, masa itp. Możliwe jest również zdefiniowanie szablonów operacji technologicznych związanych z konkretnym stanowiskiem produkcyjnym.

Baza narzędzie w iziProcess może zostać zbudowana zachowując relację typu pasuje, wymaga lub zamiennik  z innymi narzędziami.  Również tutaj możliwe jest zdefiniowanie dowolnych atrybutów opisujących parametry narzędzia oraz przypisanie załączników w postaci dokumentacji plikowej albo graficznej.

Galeria

Stanowiska produkcyjne (gniazda)
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |