Technologia

Moduł Technologia jest odpowiedzialny za zarządzanie zbiorem technologii powiązanych z dokumentacją projektową. W skład modułu Technologia wchodzi podmoduł Operacje technologiczne. Tworząc technologię użytkownik ma możliwość przypisania rysunków powiązanych z technologią, półfabrykatu lub materiału wejściowego, przypisać wyrób i  zamówienie.

Tworząc operację technologiczne można podać czasy TPZ i TJ, ustalić narzędzia i stanowisko produkcyjne, symbol operacji czy symbol kosztów. Istnieje możliwość rozbicia  produkcji operacji na różne gniazda produkcyjne. Diagram technologii może zostać przedstawiony za pomocą wykresu Gantt’a.

Galeria

Technologia wyrobu Załączniki do technologii Technologia - przykładowy raport
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |